Support
Documentatie

E-mail verzenden via een andere mail server

Hoewel het gebruik van onze mail server gratis en betrouwbaar is, biedt het gebruik van uw eigen mail server meer controle over de inhoud van uw e-mails. Als u uw eigen “From”-adres wilt gebruiken, wordt de aflevering mogelijk betrouwbaarder wanneer u uw eigen mail server gebruikt.

Waarom een andere mail server gebruiken?

  • Voorkom afleverproblemen. Mogelijk heeft uw e-mailprovider of IT-afdeling spampreventiemaatregelen getroffen die het moeilijk maken om e-mail te verzenden vanaf een externe mailserver. Daarbij worden er in uw domeinnaam zogenaamde “SPF” of “DKIM” records geconfigureerd, die voorkomen dat derden e-mail kunnen versturen en u bent mogelijk niet in een positie om die te veranderen. Verder worden sommige ontvangende mail servers geconfigureerd om elke e-mail met een “From”-adres van een domein dat herkend wordt als zijnde ‘eigen’ te weigeren
  • Houd zicht op verzonden e-mailberichten. Sommige mail servers, waaronder Gmail bieden de mogelijkheid om kopieën van alle verzonden e-mail te bewaren, wat handig kan zijn als u wilt kunnen bijhouden wat naar wie is verstuurd
  • Geen verwijzingen naar SuperSaaS. Hoewel u uw account kunt configureren om e-mail te versturen met uw eigen “From”-adres, zal de naam SuperSaaS in de e-mail headers blijven staan. Om te voorkomen dat e-mail als spam gemarkeerd wordt, dienen we onder meer een “Resent-From” header met onze naam bij te voegen als u gen SPF-record in uw DNS heeft. Deze wordt door sommige e-mailprogramma’s weergegeven. Door uw eigen mail server te gebruiken heeft u volledige zeggenschap over de inhoud van de e-mail, inclusief de headers
  • Voeg e-mail analytics toe. Als u wilt bijhouden of e-mailberichten geopend zijn kunt u een dienst als Mandrill gebruiken om “tracking links” en “onzichtbare pixels” aan de e-mails toe te voegen

Configureer een webhook om mail te onderscheppen

U kunt een “Stuur mail” webhook configureren, die geactiveerd wordt als er een e-mail gegenereerd wordt of u kunt een webhook zo configureren dat deze alleen getriggerd wordt als er een specifieke handeling plaatsvindt, zoals een “nieuwe reservering”. De “Stuur mail” webhook levert een volledig opgemaakte e-mail af en een lijst e-mailadressen die u kunt gebruiken om zelf direct e-mail te versturen. De andere webhooks geven u een JSON-object en u kunt op basis daarvan zelf een e-mail opstellen. De informatie op deze pagina gaat ervan uit dat u al uw e-mail wilt omleiden naar een andere server. Als u een e-mail wilt versturen bij een specifieke gebeurtenis, zie dan de Engelstalige informatie over andere webhooks.

Zodra u een “Stuur mail” webhook instelt die geactiveerd, wordt alle e-mailverzending vanuit uw account vanaf onze server automatisch gestopt. De andere webhooks hebben overigens geen invloed op door ons verzonden e-mailberichten.

U kunt de website Zapier.com of Make gebruiken om webhooks op te zetten, of u kunt ze zelf instellen via de webhooks-pagina in uw SuperSaaS account. Zie het beknopte voorbeeld met behulp van de e-maildienst Mandrill als u snel een werkende oplossing wilt zien.

Verzend e-mail naar derden via Zapier of Make

De output van de webhooks van SuperSaaS sluit mogelijk niet direct aan op de input die de API van een e-maildienst van derden verwacht. Of een API kan autorisatie nodig hebben voordat deze kan worden gebruikt. De websites Zapier.com en Make kunnen deze complexiteit verbergen zodat u zonder programmeren een webhook kunt opzetten. Op die manier kunt u een webhook opzetten om uw e-mail via Gmail, Google Apps, SendGrid of een van een aantal andere e-mailproviders om te leiden.

Zodra u een “zap” activeert, wordt de verzending van e-mail vanaf onze server opgeschort. Deze wordt weer opgestart wanneer alle e-mail zaps gepauzeerd of verwijderd zijn.

Verzend e-mail via een webhook die u zelf instelt

Let wel, het instelscherm voor webhooks is alleen beschikbaar voor SuperSaaS abonnees. U kunt deze functionaliteit een week uitproberen door op de webhooks-pagina in uw account op de knop ‘Start gratis proefabonnement’ te klikken.

U kunt webhooks configureren via de pagina Koppelingen waar u de Webhooks pagina kunt vinden. Nadat u een URL hebt ingevoerd om een webhook te creëren, kunt u de inhoud opstellen en bewerken die verzonden wordt wanneer de webhook getriggerd wordt. De inhoud is in JSON gecodeerd en bevat alle informatie die nodig is om een bericht te versturen aan de ontvangende kant. Bekijk een voorbeeld via de “Test webhook” link. U kunt de informatie die door de webhook wordt verstuurd aanpassen door de optie Aangepast aan te klikken en de JSON-structuur zelf op te geven. De JSON kan autotekst bevatten, die velden worden op het moment van versturen vervangen wordt door relevante waardes, zoals aangeven in onderstaande tabel.

AutotekstResultaat (JSON gecodeerd)
$toEen lijst van e-mailadressen voor het “To” veld
$bccEen lijst van e-mailadressen voor het “BCC” veld
$recipientsEen lijst van e-mailadressen, zowel “To” als “BCC”
$plain“Plain text” inhoud van het bericht, indien beschikbaar
$htmlHTML-inhoud van het bericht, indien beschikbaar
$bodyHTML of “plain text” afhankelijk van het veld “content type”
$content_typeBevat ‘html’ of ‘plain’ afhankelijk van het bericht type
$rawMIME gecodeerde versie van het gehele bericht, inclusief bijlagen
$attachmentBevat eventuele bijlagen

Om privacy-redenen zet SuperSaaS bij herinneringsmails met meerdere ontvangers de adressen in het BCC-veld en wordt het “To”-veld leeg gelaten. Indien u een herinnering stuurt aan een groep kan dit een probleem opleveren voor API’s die erop ingesteld zijn dat het “To”-veld altijd een waarde bevat. Het kan een oplossing zijn om zowel $bcc als $to adressen in het “Aan”-veld te zetten met behulp van de $recipients variabele, en het e-mailprogramma in te stellen op het verbergen van meerdere ontvangers.

Voorbeeld: e-mail verzenden via MailChimp.com

MailChimp biedt een dienst die gespecialiseerd is in transactionele e-mail, vroeger onder de naam Mandrill. Ze bieden geavanceerde functies zoals “click tracking”.

Maak een API-code aan in Mandrill

Maak een Mandrill-account aan, ga naar de Settings pagina in Mandrill en klik op + New API Key. Kopieer de gegenereerde code naar het clipboard.

Leid e-mail van SuperSaaS om naar Mandrill

Ga naar de Webhooks pagina in uw SuperSaaS-account om een nieuwe webhook aan te maken. Selecteer in het veld “Gebeurtenis” de optie “Stuur Mail”. Zet deze URL vervolgens in het veld “Bestemmings-URL”:
https://mandrillapp.com/api/1.0/messages/send-raw.json
Klik op Maak webhook. Vervolgens ziet u de pagina “Webhook aanpassen” waar u de optie Aangepast kunt selecteren en de volgende JSON in kunt voeren:

{
  "key": "MANDRILL_API_KEY",
  "raw_message": "$raw",
  "from_email": "verzender@example.com",
  "from_name": "Uw naam",
  "to": "$recipients"
}

Vervang MANDRILL_API_KEY door de code die u in de vorige stap heeft gegenereerd, bewerk from_email en from_name zoals gewenst en klik “Update webhook”. Om het uit te proberen kunt u de webhook wijzigen met en “Test webhook” aanklikken en de inhoud aanpassen zodat deze een geldig e-mailadres bevat. U kunt natuurlijk ook een handeling uitvoeren in uw agenda die een e-mail genereert.

Ga tenslotte naar het “Outbound” scherm in uw Mandrill-account om te controleren of het bericht goed aan is gekomen. Wellicht heeft u baat bij Mandrill’s documentatie over het opzetten van SPF en DKIM binnen uw domein om het passeren van spam filters te verbeteren.