Support
Documentatie

Algemene instellingen

Op accountniveau kunt u de standaard notatie van dag en tijd aanpassen. Ook zijn er instellingen voor verschillende tijdzones en talen beschikbaar. Verder kunt u de term die het systeem gebruikt om te verwijzen naar gebruikers aanpassen naar een term die voor u van toepassing is, zoals ‘studenten’.

Regionale instellingen

Regionale instellingen kunt u wijzigen via Layout Instellingen. Hier kunt u weergave-instellingen voor de tijd en de datum configureren. Ook kunt u hier instellen op welke dag een nieuwe week moet beginnen. Als u bijvoorbeeld ‘zaterdag’ selecteert, zal de linkerkolom in het weekoverzicht zaterdag weergeven in plaats van de standaardinstelling. Door te kiezen voor de optie “Vandaag” zal de agenda altijd beginnen met de huidige dag van de week aan de linkerkant.

Onder Regionale instellingen kunt u ook de standaard taal en het standaard land instellen. De tijdzone wordt in overeenstemming met het gekozen land ingesteld. Indien de bezoekers van uw agenda zich in verscheidene tijdzones bevinden kunt u ervoor kiezen om het SuperSaaS-systeem zo in te stellen dat de tijden volgens hun eigen tijdzone worden vertoond. De agenda zal altijd vertoond worden in de eigen standaard tijdzone, maar bij deze instelling worden de afspraaktijden in beide tijdzones vertoond.

Tijdzone-ondersteuning configureren

Om de tijdzone-ondersteuning correct te configureren dient u zich er eerst van te verzekeren dat de basistijdzone correct is ingesteld. De beheerder en niet-ingelogde gebruikers zullen de tijden in deze tijdzone zien. Als u de optie Laat de gebruikers zelf hun tijdzone instellen aanvinkt, zal de bezoeker van uw agenda een extra tijdzone-instelling te zien krijgen wanneer ze een account aanmaken. Bestaande gebruikers kunnen hun tijdzone aanpassen via de link Instellingen in de rechterbovenhoek van de pagina. Een uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het gebruik van een agenda met meerdere tijdzones.

Basis tijdzone
Tijdzone keuze

Terminologie

Onder Layout Instellingen kunt u een andere term instellen om te verwijzen naar gebruikers. Als u bijvoorbeeld student selecteert, zal ieder dialoogvenster, hulppagina, e-mail- en systeemmelding uw gebruikers als ‘studenten’ aanduiden. Houd er rekening mee dat dit een accountbrede instelling is die betrekking heeft op alle agenda’s in uw account.

Kies een enkelvoudige vorm bij het invoeren van een zelfgekozen term (anders: ). SuperSaaS vervoegt de term, waar nodig, automatisch naar de meervoudsvorm. Het systeem kent de meeste Engelstalige meervoudsvormen, maar zal bij vreemde talen waarschijnlijk de mist in gaan. In dat geval kunt u de onjuiste meervoudsvorm door het correcte woord vervangen door zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm in te voeren, gescheiden door een komma. Voor talen waarbij zinnen naar geslacht worden geconstrueerd, kunt u het geslacht van het woord aangeven door ª (vrouwelijke ordinale indicator), º (mannelijke ordinale indicator) of · (onzijdige indicator) ervoor te zetten.

Via Configureren > Middelen kunt u iets dergelijks doen met de term die gebruikt wordt voor een afspraak in uw agenda. U kunt een van de beschikbare opties kiezen of een eigen term kiezen, waarbij u zowel de enkelvouds- als de meervoudsvorm invoert, gescheiden door een komma.