Support
Documentatie

Teksten op het scherm aanpassen en scripts

Veel van de door het systeem getoonde tekst in het registratie- of reserveringsproces kan worden aangepast of vervangen worden door uw eigen tekst. Bijna alle berichten kunnen zogeheten ‘autotekst’ bevatten. Autoteksten zijn speciale woorden die op het moment dat het bericht gegenereerd wordt, worden vervangen door iets anders. De tekst van e-mail- en sms-berichten kan worden aangepast op een vergelijkbare manier, zie daarvoor de pagina e-mail berichten aanpassen.

Aangepaste berichten

Berichten op account- en agendaniveau kunnen worden vervangen door uw eigen aangepaste berichten. Op accountniveau kunt u de berichten aanpassen die getoond worden als gebruikers uw winkel bezoeken (zie Betaalinstellingen) of op ‘help’ klikken (zie Layout Instellingen). De berichten die op agendaniveau aangepast kunnen worden, via Configureren > Uiterlijk, zijn onder andere de berichten op het loginscherm, het betalingsscherm en de tekst in de ruimte boven de agenda zelf. Verder kunt u teksten specifiek aanpassen op het moment dat de toegang tot uw agenda (tijdelijk) geblokkeerd is, of als u een specifieke gebruiker heeft geblokkeerd.

U kunt de berichten opmaken via de knoppenbalk bovenin het tekstveld van elk bericht. Deze balk heeft ook een optie om links en afbeeldingen toe te voegen aan uw berichten. Houd er rekening mee dat er, afgezien van uw logo, geen afbeeldingen kunnen worden geüpload naar SuperSaaS. Afbeeldingen dienen online beschikbaar te zijn via een URL.

Script invoegen

Het is ook mogelijk om berichten op te maken door middel van HTML, via de < > knop in het menu. Deze optie kan ook gebruikt worden om JavaScript toe te voegen op de pagina’s waar het bericht getoond wordt.

<input onclick="window.open('//static.supersaas.net/img/demo_room.jpg', 'Popup', 'width=400,height=300')" type="button" value="Pop-up">

Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden om een Google Analytics code toe te voegen aan uw agenda. Via Google Analytics krijgt u uitgebreid inzicht in de herkomst van uw bezoekers.

Dynamische berichten met autotekst

Autotekst kan gebruikt worden om berichten dynamisch te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruikers bij hun naam aanspreken of berichten laten afhangen van de taal die door de gebruiker is ingesteld. Een autotekst-woord is simpelweg een woord met een $ ervoor geplaatst: $name.

Deze tabel geeft een overzicht van de autotekstwoorden die gebruikt kunnen worden voor berichten in de agenda
Autotekstwoorden voor op het scherm
Dit woord……wordt vervangen door
$loginGeeft de loginnaam weer van de gebruiker die op dit moment is ingelogd
$nameGeeft de volledige naam weer van de huidige gebruiker, indien beschikbaar
$creditGeeft de hoeveelheid krediet weer die de gebruiker heeft in tekst. Deze informatie wordt standaard ook rechtsboven de agenda getoond
$shopToont een linkje naar uw winkelpagina. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om in tekst aan te geven dat men eerst krediet moet kopen in de $shop voordat er gereserveerd kan worden
$agendaToont een link naar een pagina met alle afspraken in alle agenda’s in het account. Dit werkt alleen als er als gebruiker is ingelogd
$autoAls u uw eigen tekst invoert in de ruimte boven de agenda vervangt dit de standaard gegenereerde tekst. Mocht u deze terug willen zetten naast uw standaard tekst, dan kan dat via $auto. Dit kan handig zijn omdat de standaard tekst contextafhankelijke invulinstructies weergeeft
$suDit geeft het supervisorveld van een gebruiker weer. Dit is te gebruiken zodat u een bericht aan één specifieke gebruiker kunt tonen als hij inlogt
$idDit geeft het identificatienummer van het huidige object weer. Alleen beschikbaar op het scherm waar afgerekend wordt, en op het scherm “Bedankt voor het invullen” van formulieren. Te gebruiken om uw bezoekers een uniek reserveringsnummer te geven
$nowGeeft de huidige tijd weer. Met “$now $zone” wordt ook de tijdzone weergegeven
$totalGeeft de totale prijs weer inclusief kortingen of aanbetalingen. Alleen beschikbaar op het betalingsscherm
$if conditie {tekst}Als de conditie geldig is dan wordt de tekst tussen de accolades getoond. Zie de tabel onderaan voor de mogelijke condities. Het bericht mag meerdere regels beslaan en kan andere autoteksten bevatten, behalve nog een $if
$else {bericht}De $else kan alleen direct na een $if komen. Het bericht wordt alleen getoond als de $if conditie die ervoor komt niet waar is.
Om een bericht alleen te tonen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kunt u een $if conditie gebruiken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare condities.
Beschikbare condities die kunnen worden gebruikt met een $if conditie
Conditie…Geldig indien…
$if user {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven als de gebruiker is ingelogd
$if out {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven als de gebruiker niet is ingelogd
$if shared {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven als een gezamenlijk wachtwoord gebruikt is om in te loggen
$if admin {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven als een superuser of de beheerder is ingelogd
$if XX {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven als de geselecteerde taal een ISO-taalcode heeft van XX
$if paid {tekst}Deze tekst wordt alleen weergegeven na een succesvolle betaaltransactie. Dit kan alleen worden gebruikt op het betalingsscherm
$if mobile {tekst}Deze tekst wordt alleen weergegeven op de mobiele versie van de site
$if desktop {tekst}Deze tekst wordt alleen weergegeven op de gewone (niet-mobiele) site
$if calendar {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven op de dag-, week-, of maandkalender
$if overzicht {tekst}De tekst wordt alleen weergegeven op een specifiek overzicht. De waarde van het overzicht kan zijn: free, agenda, day, week of month

De autotekst is ook handig om verschillende talen te tonen afhankelijk van wat de gebruiker als taal heeft ingesteld. De conditie na het woord $if kan een tweeletterige taalcode zijn zoals NL, DE of EN. Dit kan als volgt gebruikt worden:

$if EN {Good morning $login}
$if NL {Goede morgen $login}

Een andere manier om $if te gebruiken is om een bericht te tonen afhankelijk van of iemand is ingelogd:

$if out {Wilt u alstublieft eerst inloggen}
$if user {Fijn dat u er weer bent $login!}

U zou er ook JavaScript code mee kunnen aanpassen, bijvoorbeeld die gebruikt wordt om bij te houden wie er op de site is geweest. U moet dan wel eerste het kleine “HTML” knopje aanklikken, anders wordt de JavaScript getoond als gewone tekst.

$if paid {Bedankt voor uw reservering $name <script>…</script>}
Naast systeemberichten kan autotekst ook gebruikt worden in e-mailberichten. Let er op dat bepaalde autotekstwoorden beperkt zijn tot ofwel schermteksten ofwel e-mailberichten. Deze pagina gaat over de berichten op het scherm.