Support
Documentatie

Geavanceerde prijsstelling

Met prijsregels kunt u de prijs van uw diensten laten afhangen van specifieke condities. Hiermee kunt u een complexe prijsstelling maken. Bijvoorbeeld:

 • Verhoog de prijzen met 50% in het weekend
 • Rond af naar de dichtstbijzijnde €5 en tel er €2 bij op als de afspraak korter is dan 1 uur
 • Voeg een bedrag toe gebaseerd op een keuze uit een drop-down menu of formulier
 • Vraag een aanbetaling van 10% als er meer dan een maand van tevoren geboekt wordt
Door de vele mogelijke combinaties die de prijsregels bieden kunnen deze vrij ingewikkeld worden. Mogelijk wilt u eerst kijken of er een eenvoudigere manier beschikbaar is op de pagina Prijzen instellen

Prijsregels instellen

 1. Hoe u begint met de prijsregels verschilt per agenda type:

  • Resource agenda

   Voor een Resource agenda, op het Middelen tabblad, onder Prijs, selecteert u de volgende optie:
   Hangt af van het tijdstip of de lengte. Vervolgens klikt u Wijzigingen opslaan

  • Capaciteitsagenda

   Voor een Capaciteitsagenda, op het Middelen tabblad, onder Prijs, selecteert u de volgende optie:
   Voeg een “Prijs” veld toe aan het “opening toevoegen” venster. Vervolgens klikt u Wijzigingen opslaan

  • Service agenda

   Voor een service agenda zijn de prijsregel standaard actief, en hoeft u niets aan te passen. Echter, om de prijzen op de agenda te laten zien in de lijst van diensten, moet u de optie Toon een prijskolom in lijsten aanvinken, en Wijzigingen opslaan klikken.

 2. Navigeer terug naar het Middelen (of Diensten) tabblad, en klik Prijs instellen om naar het prijsregelconfiguratiescherm te gaan.
 3. Stel een basisprijs in

  De basisprijs is de startprijs van een boeking voordat de prijsregels toegepast worden. Hoe u deze basisprijs instelt verschilt per agenda type:

  • Resource agenda

   U kunt de basisprijs boven aan het configuratiescherm instellen. Standaard is dit een prijs per reservering. U kunt hier ook kiezen voor een prijs per tijdseenheid (minuut, half uur, dag, enz.) Voorbeeld: u kan €15 euro per half uur per reservering vragen.

  • Capaciteitsagenda

   Boven aan het configuratiescherm stelt u de basisprijs voor openingen in. Dit is de prijs per reservering. U kunt de basisprijs per opening aanpassen als u ze aanmaakt of aanpast.

  • Service agenda

   In service agenda’s heeft iedere dienst een eigen basisprijs. U kunt deze instellen tijdens het aanmaken of aanpassen van een dienst.

 4. Prijsregels toevoegen

  Nieuwe prijsregels kunnen worden toegevoegd op het configuratiescherm onder Prijsregel toevoegen. Dit werkt als volgt:

  1. Eerst selecteert u een actie die uitgevoegd moet worden op de prijs. Bijvoorbeeld: “Verhoog prijs met”.
  2. Afhankelijk van de actie die u gekozen heeft kunnen er invoervelden verschijnen die om meer informatie vragen. Voor de optie “Verhoog prijs met” verschijnt een veld waar u het verhogingsbedrag invoert.
  3. Vervolgens geeft u aan wanneer deze actie toegepast moet worden. Bijvoorbeeld, “Als … de dag is, één van … zaterdag of zondag” De actie wordt alleen uitgevoerd wanneer alle voorwaarden voldaan zijn. Als u geen voorwaarden instelt wordt de actie altijd uitgevoerd.
  4. Klik op Wijzigingen opslaan onder aan de pagina.
  5. De prijsregel verschijnt nu boven aan de pagina onder Prijsregels. De regels worden van boven naar beneden uitgevoerd; u kunt de volgorde veranderen door de regels naar de gewenste positie te slepen.
  Prijsregel toevoegen voorbeeld
Nadat u een prijsregel heeft ingesteld zal op het Overzicht tabblad een “prijzen instellen” link verschijnen, zodat u het prijsregel­configuratiescherm sneller kunt terugvinden.

“Prijs per eenheid” of “totaal prijs”

Binnen de prijsregels hebben de woorden ‘prijs’ en ‘totaal’ een specifieke betekenis:

 • Als u een Resource agenda gebruikt dan betekent ‘prijs’ de prijs per geselecteerde eenheid (per reservering, per minuut, per uur, enz.) Het ‘totaal’ wordt eenmaal toegevoegd aan de boeking. Bijvoorbeeld: Een ‘prijs’ van €6 per uur, en een ‘totaal’ van €10, voor een afspraak van 2 uur komt neer op 2 × €6 + €10 = €22.
 • Als u een Capaciteitsagenda gebruikt dan betekent ‘prijs’ de prijs per reservering in dezelfde opening. Het ‘totaal’ wordt eenmaal toegevoegd aan de boeking. Bijvoorbeeld: Een prijs van €5 en een aantal van 3, en een totaal van €10 komt neer op 3 × €5 + €10 = €25.
 • Als u een Service agenda gebruikt dan is er geen onderscheid tussen de twee termen.

Voor reserveringen met herhalingen wordt iedere herhaling gerekend als aparte boeking. Dit betekent dat voor iedere herhaling een totaal opgeteld wordt. Dit totaal kan verschillen per herhaling.

Tijdsegmentatie

Als een resource agenda een prijs per eenheid gebruikt, en de afspraak meerdere perioden met verschillenden prijzen beslaat, dan kunnen de prijsberekeningen vrij ingewikkeld worden. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin zaterdagen tweemaal zo duur zijn als weekdagen. Als er een afspraak gemaakt wordt die een vrijdag en een zaterdag beslaat, zal het systeem correct alleen voor de zaterdag het hogere tarief rekenen. Dit soort berekeningen kunnen vrij gecompliceerd worden als er prijsregels met meerdere overlappende perioden zijn.

Als u een prijs per reservering rekent, dan telt alleen de starttijd van de reservering en wordt de tijdsegmentatie niet gebruikt. Hetzelfde geldt voor openingen in een Capaciteitsagenda en afspraken in een Service agenda: er wordt alleen naar de starttijd gekeken.

‘Rest overslaan’ regel

Met de actie “Rest overslaan” kunt u alle volgende regels overslaan. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer een groep regels alleen in het weekend gelden en anders moeten worden overgeslagen.

Formuliervelden

Met de prijsregels kunnen prijzen uit aanpasbare tekstvelden en geïntegreerde formulieren, die de gebruiker invult, worden meegenomen.

 • Prijs uit vrije velden

  Voeg één van de prijsregels toe “Verhoog prijs met veld”, “Verhoog totaal met veld”. Deze acties verschijnen alleen als er een drop-down veld is ingesteld op de agenda. (Zie Afspraakgegevens verzamelen) Om een prijs te geven aan een vrij veld kunt u simpelweg de prijs noemen in het veld. Bijvoorbeeld: “Extra handdoek €5”, telt €5 bij de prijs of het totaal op. U kunt hier ook percentages meegeven, bijvoorbeeld: “Neem uw eigen surfboard mee: −20%:”

  Zie Tips, voor een uitgebreid voorbeeld van het gebruik van prijzen in een drop-down veld.

 • Prijs uit een geïntegreerd formulier

  Om prijzen uit een zelfgemaakt formulier mee te tellen, voegt u de actie “Verhoog met formulier” toe aan de prijsregels. Deze actie verschijnt alleen als er een formulier aan de agenda is gekoppeld. (Zie Formulieren op maat maken) Om prijzen aan het formulier toe te voegen gaat u naar het formulier configuratiescherm, en dan naar het ‘ontwerp’ tabblad. Achteraan de opties van een formulier veld zet u accolades { } met daartussen de gewenste prijs. Bijvoorbeeld:
  Extra sauna tijd +€10 {€10} of Kamer met balkon €40[view]{€40}

  Deze prijzen worden toegevoegd aan het totaal. (Zie: “Prijs per eenheid” of “totaal prijs”) U kunt deze hoeveelheid ook bij de prijs optellen door een # achter de prijs te plaatsen. Bijvoorbeeld: Extra sauna tijd +€10 {€10#}, zou €10 per uur kunnen zijn.

  De prijs tussen accolades wordt niet op het formulier getoond, om de prijs wel te tonen herhaalt u de prijs in de tekst voor de haakjes.

Gebruikersgroepen

Als u minimaal één niet lege gebruikersgroep heeft aangemaakt, dan wordt er een nieuwe voorwaarde beschikbaar: …de gebruikersgroep is. Met deze voorwaarde kunt u prijsregels toepassen op specifieke gebruikers groepen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de prijs te verlagen voor klanten met een lidmaatschap.

“Niet beschikbaar” actie

Als de actie “niet beschikbaar” wordt uitgevoerd dan kan er op dit tijdstip geen reservering worden gemaakt. Bijvoorbeeld: “Niet beschikbaar” als … de tijd te gaan is minder dan 1:00:00 (minder dan 1 dag).

Deze actie is bijvoorbeeld nuttig wanneer alleen gebruikers in de ‘premium’ gebruikersgroep een afspraak mogen maken in het weekend. Of u kunt een klas twee dagen van tevoren onbeschikbaar maken als nog niemand zich heeft ingeschreven. Houd er rekening mee dat gebruikers dit alleen zien als zijnde “onbeschikbaar”. Het is een goed idee om de gebruiker uit te leggen waarom een tijdstip onbeschikbaar is, bijvoorbeeld door de aangepaste tekst boven de agenda te gebruiken.

Aanbetalingen

Met de prijsregels kunnen ook aanbetalingen worden geïmplementeerd, waarbij klanten worden gevraagd om een voorschot direct te betalen, maar overige bedrag later wordt betaald. Deze latere betaling kan niet worden voldaan via ons systeem, deze zou u zelf moeten afhandelen. Er zijn acties beschikbaar om een percentage van het bedrag of een vast bedrag als aanbetaling te rekenen.